UWAGA: Promocje odnoszą się do Centrum Kształcenia, przy ul. Nasielskiej 48.
Promocji nie łączy się.