• Uczestniczki i uczestnicy wszystkich kursów organizowanych przez CK, którzy ukończą zajęcia otrzymują zaświadczenie wystawione na druku MEN. Zaświadczenia wydawane są na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
  • Po zakończeniu kursu uczestnik może przystąpić do egzaminu przed Komisją Spawalniczą. Uczestnik zdaje egzamin teoretyczny ze znajomości obowiązujących „norm europejskich w zakresie egzaminowania spawaczy” i  egzamin praktyczny w zakresie wynikającym z ukończonego szkolenia /kursu/.
  • Na podstawie pozytywnego wyniku z obu egzaminów otrzymują Świadectwo Kwalifikacyjne Egzaminu Spawacza, które uprawnia ich do wykonywania pracy w zawodzie spawacza. Wydanie dokumentów kwalifikacyjnych trwa od 1 do 7 dni.


Komisja Spawalnicza przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, prowadząca egzaminy, działa na podstawie licencji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – jednostki akredytowanej przez PCA. Wydana przez Komisję Książeczka Spawacza jest uznawana w krajach UE i EOG.

Uczestnik szkolenia po ukończeniu kursu i po zdaniu egzaminu jest przygotowany do rozpoczęcia pracy na stanowisku spawacza w wybranej metodzie.

Szkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS (pkt 4 Porozumienia z IS)

Więcej